Smitteverntiltak hos Cockpit Event

I tett samarbeid med Blue & Green Chemicals AS har vi utarbeidet nye smittevernregler, for å sikre at alle våre aktiviteter gjennomføres iht FHIs gjeldende anbefalinger. 

Smitteverntiltak i Cockpit Event AS - pr mai 2020:

01. På alle aktiviteter settes frem håndsprit til fri avbenyttelse. Vi benytter håndsprit fra leverandør Blue & Green AS, som er iSO-sertifisert.

02. Under aktiviteten ActionTrack benytter våre gjester sine egne telefoner.

03. Skriftlig materiell som deles ut på våre aktiviteter, blir printet spesielt til hver kunde.

04. Under pakking til aktivitet, skal hender desinfiseres iht Blue & Green sine anbefalinger på deres produkter. Alternativt grundig håndvask etter FHls retningslinjer.

05. Alle elementer som gjenbrukes på våre ulike aktiviteter, legges i karantene i minst 5 dager før de benyttes i til nest kunde. De elementer/overflater som kan rengjøres, skal behandles etter Blue & Greens retningslinjer.

06. Kasser med utstyr fra gjennomførte aktiviteter merkes med dato etter endt aktivitet, før de ryddes og sorteres.

07. Anbefalt gruppestørrelse på aktiviteter er 5 personer, max 7 personer.

08. For aktiviteter utendørs, som ActionTrack, vil hver post ha en radius av minst 10 meter, for å sikre god avstand mellom lag på postene.

09. Under innendørs aktiviteter, vil postene bli lagt til steder der det er lett å fordele lagene over et større areal, om det er flere lag på samme post.

10. Ved start av aktivitet, vil våre gjester blir orientert av våre rutiner for smittevern, og bli oppfordret til å overholde FHls regler om avstand.

 

Trenger du mer informasjon, kontakt Sidsel på e-post: sidsel@cockpitevent.no

Ønsker du å vite mer om produktene vi benytter, kan du lese om de her: https://www.blueandgreen.se/no/